Ponuda savetovanja

Centar za migrante u Tirolu (ZeMiT) nudi informaciju, savetovanje i zbrinjavanje za strane radnike i njihovu porodicu, za one koji su stekli austrijsko državljanstvo i za priznate izbeglice. Savetovanje ZeMiTa se odnosi na žene i muškarce svih uzrasta, od omladine do penzionera. Mi nudimo i posebno savetovanje za devojke i žene.

Savetovanje u odnosu na tržište rada unapređuje Zavod za zapošljavanje Tirol, a savetovanje u vezi socijalnih pitanja unapređuje Pokrajina Tirol. Druge ponude savetovanja su Informacioni centar za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inostranstvu i savetovanje u vezi socijalnih pitanja u Telfsu.

Savetovanje u odnosu na tržište rada i socijalna pitanja
Pored savetovanja u našoj centrali nudimo savetovanje za Zavod za zapošljavanje u regionalnim ispostavama u Insbruku, Landeku, Imstu, Rojtu, Švacu i Kufstajnu. Informacije o vremenu za savetovanje (vidite link za radno vreme)

Mi savetujemo na nemačkom jeziku i pored toga i na osam drugih jezika (arapski, bosanski, engleski, hrvatski, ruski, srpski i turski) i nudimo sledeće usluge:

 • informacija i savetovanje u vezi Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz), pre svega u vezi pitanja za dodeljivanje radnih dozvola (Beschäftigungsbewilligung, Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein)

 • informacija i savetovanje u vezi Zakona o policiji za strance (Fremdenpolizeigesetz)

 • informacija i savetovanje u vezi Zakona o naseljavanju i boravku (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), pre svega pitanja vezana za radno mesto, stanovanje i porodičnih odnosa i pitanja u vezi posete rodbine, spajanja porodice i sticanja austrijskog državljanstva.

 • informacija i savetovanje u vezi Zakona o osiguranju nezaposlenih (Arbeitslosenversicherungsgesetz), pre svega u vezi novčane naknade za nezaposlene (Arbeitslosengeld), pomoć za slučaj nužde (Notstandshilfe), penzijska akontacija (Pensionsvorschuss)

 • informacija i savetovanje za sticanje i održavanje radnog mesta ili mesta obrazovanja (pomoć kod sastavljanja CVja, vežbanje razgovora za konkurisanje, kontakt sa poslodavcem i službom za zapošljavanje)
 • informacija i savetovanje u vezi radnotržišnih mera za školovanje i podpomaganje (kursevi, preškolavanje, novčana pomoć) i drugih ponuda za kvalifikaciju (takođe i utvrđivanje neformalnih kompetencija)
 • informacija i savetovanje u vezi socijalnih i radnopravnih pitanja (otkaz, otpremnina, prava zaposlenih)
 • informacija i savetovanje u vezi zdravstvenog i penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nesreće
 • informacija u vezi pitanja o porodičnom pravu (zbrinjavanje dece, izdržavanje)
 • pomoć kod nabavljanja dokumenata koja su bitna za službu za zapošljavanje (potvrda o završetku radnog odnosa, tj. Arbeitsbescheinigung; dokaz o visini primanja, ...
 • prevodi i tumačenje u vezi sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (lična dokumenta, svedočanstva iz škole i uverenje o službi, potvrde od poslodavaca ili od osiguravajućeg društva iz zemlje porekla)
 • podrška kod nostrifikacije stranih svedočanstva
 • podrška kod službe javnih prihoda (Finanzamt) i kod zavoda za socijalno osiguranje

(npr. savezi za zaštitu stanara, savetovališta za dužnike, savetovališta za žene, savetovališta za obrazovanje, zbrinjavanje za decu, ...)

AST – Informacioni centar za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inostranstvu

Osim toga nudimo savetovanje za priznavanje u okviru AST – Informacionog centra za osobe sa kvalifikacijama stečenim u inostranstvu. Dalje informacije za savetovanje i vreme savetovanja.

 

Odeljenje za socijalna i zdravstvena pitanja (Sozial- und Gesundheitssprengel) Telfs, Obermarktstraße 25, 6410 Telfs
Vreme savetovanja: utorkom od 14:00 do 18:00 časova
Potrebno je zakazati termin! Telefon: 0512/577170