Umrežavanje

Nekoliko partnera u Tirolu

ZeMiT je član Tirolskog foruma za integraciju.
ZeMiT je partner u mreži Savetovanje za obrazovanje i zanimanje u Tirolu. Na nadinstitucionalnoj platformi www.bildungsberatung-tirol.at osobe koje traže savet mogu naći razne ponude savetovanja vezano za temu obrazovanje i zanimanje u Tirolu.

Radno udruženje za savetovanje migranata u Austriji

Radno udruženje za savetovanje migranata u Austriji umrežava savetovališta iz šest austrijiskih pokrajina koja su nastala pre više od 25 godina i koja su pretežno finansirana prema Zakonu o Službi za zapošljavanje. Radno udruženje za savetovanje migranata je od 2001. godine uređeno kao sopstveno udruženje.

Pored ZeMiTa su sledeća udruženja članovi Radnog udruženja za savetovanje migranata:

Centar za savetovanje migranata i migrantkinja – Beč
ZEBRA – Grac
MIGRARE – Centar za migrante Gornja Austrija
VEBBAS – Udruženje za savetovanje i zbrinjavanje stranaca u Salcburgu
Institut za radnu migraciju – Klagenfurt

Dalje umrežavanje

ZeMiT je u Forumu za integraciju Tirol kao i kroz svoj rad sa projektima u stalnom kontaktu sa naučnicima, sa zastupnicima drugih nevladinih organizacija, sa politički angažovanim osobama u partijama, vladi i socijalnom partnerstvu i sa partnerima iz drugih evropskih država.